نام مدرسه یا مهد : دبستان فرهنگ و نشاط استان : مازندران شهر : بابلسر سایت :