شعر صدای ب شعر تولد آا 1:36

شعر صدای ب شعر تولد آا

بیش از ۲ هفته پیش . 344 بازدید
صداکشی / فارسی کلاس اول 5:22

صداکشی / فارسی کلاس اول

بیش از ۲ هفته پیش . 92 بازدید
کلمه خوانی / فارسی کلاس اول 4:28

کلمه خوانی / فارسی کلاس اول

بیش از ۲ هفته پیش . 34 بازدید
روخوانی درس باد  نشانه ( د) 3:44

روخوانی درس باد نشانه ( د)

بیش از ۲ هفته پیش . 24 بازدید
شعر صدای آا / کلاس اول 2:22

شعر صدای آا / کلاس اول

یک شنبه ۹ آبان ۱۴۰۰ . 558 بازدید
فارسی اول / نگاره ی ۱۰ 8:56

فارسی اول / نگاره ی ۱۰

یک شنبه ۹ آبان ۱۴۰۰ . 151 بازدید
فارسی اول / نگاره ی ۸ 10:00

فارسی اول / نگاره ی ۸

دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ . 163 بازدید
فارسی اول / نگاره ی ۸ 10:25

فارسی اول / نگاره ی ۸

دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ . 37 بازدید