قران لوحه ی ۲۴ / پایه ی اول 1:25

قران لوحه ی ۲۴ / پایه ی اول

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 3 بازدید
قران لوحه ی ۲۳ / پایه ی اول 1:47

قران لوحه ی ۲۳ / پایه ی اول

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 1 بازدید
بازی و ریاضی - صفحه ١٢٩ 26:27

بازی و ریاضی - صفحه ١٢٩

سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ . 388 بازدید
فارسی و نگارش آموزش نشانه "ق" 25:03

فارسی و نگارش آموزش نشانه "ق"

پنج شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ . 1764 بازدید
علوم تجربی - ابزار 20:31

علوم تجربی - ابزار

شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ . 302 بازدید
علوم تجربی - درس ٧ 29:20

علوم تجربی - درس ٧

چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ . 36 بازدید
صفحه ٨٧ ریاضی اول ابتدایی 30:23

صفحه ٨٧ ریاضی اول ابتدایی

چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ . 32 بازدید
بازی و ریاضی - ریاضی و زندگی 31:02

بازی و ریاضی - ریاضی و زندگی

سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ . 9 بازدید
فارسی و نگارش - نشانه ها 31:58

فارسی و نگارش - نشانه ها

دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹ . 63 بازدید
فارسی و نگارش - یادآوری 30:20

فارسی و نگارش - یادآوری

شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹ . 33 بازدید
علوم تجربی - سنگ 26:26

علوم تجربی - سنگ

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ . 22 بازدید
صفحه ٨٢ ریاضی اول دبستان 29:31

صفحه ٨٢ ریاضی اول دبستان

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹ . 64 بازدید
آموزش نشانه "و" 31:55

آموزش نشانه "و"

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹ . 87 بازدید
بازی و ریاضی مقدماتی 20:15

بازی و ریاضی مقدماتی

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹ . 24 بازدید
 آموزش نشانه "ت" 24:52

آموزش نشانه "ت"

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹ . 66 بازدید
"بسته تحولی مدرس: ه خوانا" 19:10

"بسته تحولی مدرس: ه خوانا"

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹ . 43 بازدید