ساعت و دقیقه صفحه 11 8:22

ساعت و دقیقه صفحه 11

سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ . 4024 بازدید
آموزش ساعت صفحه 4 7:10

آموزش ساعت صفحه 4

سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ . 371 بازدید
فعالیت صفحه 23 8:50

فعالیت صفحه 23

سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ . 203 بازدید
فعالیت صفحه 24 قسمت دوم 6:48

فعالیت صفحه 24 قسمت دوم

سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ . 127 بازدید
کار در کلاس صفحه 24 6:17

کار در کلاس صفحه 24

سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ . 177 بازدید
 درس ۱ ​علوم کلاس دوم / صفحه1۲ 5:35

درس ۱ ​علوم کلاس دوم / صفحه1۲

پنج شنبه ۸ مهر ۱۴۰۰ . 269 بازدید
 هدیه های آسمانی دوم / درس سوم 6:42

هدیه های آسمانی دوم / درس سوم

پنج شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ . 90 بازدید
 جمع فرآیندی / ریاضی دوم 4:03

جمع فرآیندی / ریاضی دوم

پنج شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ . 1747 بازدید
تدریس سانتیمتر / کلاس دوم 7:13

تدریس سانتیمتر / کلاس دوم

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ . 137 بازدید
داستان اندازه‌گیری / ریاضی دوم 3:05

داستان اندازه‌گیری / ریاضی دوم

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ . 73 بازدید