هدیه های آسمان / درس 18 / راه خوش بختی 5:54

هدیه های آسمان / درس 18 / راه خوش بختی

پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 0 بازدید
حکایت شیر و موش / فارسی دوم 1:57

حکایت شیر و موش / فارسی دوم

سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 45 بازدید
نمایش بلبل و مورچه / فارسی دوم 2:07

نمایش بلبل و مورچه / فارسی دوم

سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 7 بازدید
درس هفتم مثل دانشمندان / واژه سازی 5:10

درس هفتم مثل دانشمندان / واژه سازی

یک شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 21 بازدید
درس هفدهم فارسی( مثل دانشمندان) 4:41

درس هفدهم فارسی( مثل دانشمندان)

یک شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 1 بازدید
واحد کار از گندم تا نان / کلاس دوم 2:17

واحد کار از گندم تا نان / کلاس دوم

یک شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 8 بازدید
اموزش فارسی درس هفدهم 1:26

اموزش فارسی درس هفدهم

یک شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 3 بازدید
فصل هشتم ریاضی /  کلاس دوم / صفحه ۱۲۸ 6:09

فصل هشتم ریاضی / کلاس دوم / صفحه ۱۲۸

چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 75 بازدید
تدریس فصل چهاردهم / پایه دوم ابتدایی 9:46

تدریس فصل چهاردهم / پایه دوم ابتدایی

چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 22 بازدید
درس چهاردهم علوم / پایه دوم ابتدایی 7:36

درس چهاردهم علوم / پایه دوم ابتدایی

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 10 بازدید
حل صفحه ی ۱۲۲ / ریاضی دوم 5:01

حل صفحه ی ۱۲۲ / ریاضی دوم

دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ . 1840 بازدید
حل صفحه ی ۱۲۱ / کتاب ریاضی 4:20

حل صفحه ی ۱۲۱ / کتاب ریاضی

سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ . 480 بازدید