نصف ثلث ربع خمس / ریاضی ششم 5:07

نصف ثلث ربع خمس / ریاضی ششم

شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰ . 2 بازدید
ریاضی پایه ششم / فصل ۷ / مرور فصل 20:54

ریاضی پایه ششم / فصل ۷ / مرور فصل

پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 27 بازدید
ریاضی پایه ششم / فصل ۷ / تمرین صفحه ی ۱۴۱ 16:18

ریاضی پایه ششم / فصل ۷ / تمرین صفحه ی ۱۴۱

پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 4 بازدید
 فیلم آموزشی / از گذشته تا آینده / علوم ششم 13:28

فیلم آموزشی / از گذشته تا آینده / علوم ششم

پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 14 بازدید
فصل 14 علوم ششم 6:32

فصل 14 علوم ششم

پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 2 بازدید
علوم ششم / جنگل برای کیست 21:11

علوم ششم / جنگل برای کیست

پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 2 بازدید
تدریس فارسی ششم  درس ۱۶ 13:15

تدریس فارسی ششم درس ۱۶

پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 3 بازدید
تدریس فارسی ششم / درس ۱۶ 10:15

تدریس فارسی ششم / درس ۱۶

پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 0 بازدید
تدریس فارسی ششم / درس ۱۶ 8:30

تدریس فارسی ششم / درس ۱۶

پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 1 بازدید
تدریس ریاضی ششم / فصل هفتم / بخش ۱۱ 18:17

تدریس ریاضی ششم / فصل هفتم / بخش ۱۱

پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 1 بازدید
تدریس ریاضی / ششم فصل هفتم / بخش ۱۰ 17:22

تدریس ریاضی / ششم فصل هفتم / بخش ۱۰

پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 1 بازدید
تدریس ریاضی ششم / فصل هفتم / بخش ۹ 28:23

تدریس ریاضی ششم / فصل هفتم / بخش ۹

پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 1 بازدید
 ریاضی ششم / تقسیم اعشار / کلاس ششم 1:41

ریاضی ششم / تقسیم اعشار / کلاس ششم

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 27 بازدید
  فارسی ششم / آداب مطالعه / قسمت ۱ 2:02

فارسی ششم / آداب مطالعه / قسمت ۱

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 0 بازدید
فیلم آموزشی / مساحت دایره 18:20

فیلم آموزشی / مساحت دایره

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 6 بازدید
ریاضی ششم / درصد / قسمت۹ 1:59

ریاضی ششم / درصد / قسمت۹

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 25 بازدید