مساحت مثلث / ریاضی چهارم 4:11

مساحت مثلث / ریاضی چهارم

سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 485 بازدید
تدریس ریاضی چهارم / صفحه ۱۰۹ و ۱۱۰ 15:38

تدریس ریاضی چهارم / صفحه ۱۰۹ و ۱۱۰

سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 22 بازدید
تدریس ریاضی چهارم / صفحه ۱۰۸ و ۱۰۹ 16:41

تدریس ریاضی چهارم / صفحه ۱۰۸ و ۱۰۹

سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 21 بازدید
تدریس درس دوازدهم / علوم پایه چهارم 26:46

تدریس درس دوازدهم / علوم پایه چهارم

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 28 بازدید
  املای حافظه ای درس ۱۵ و ۱۶ / فارسی چهارم 5:25

املای حافظه ای درس ۱۵ و ۱۶ / فارسی چهارم

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 50 بازدید
 علوم چهارم / درس 11 بی مهره ها 12:40

علوم چهارم / درس 11 بی مهره ها

یک شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 10 بازدید
 تدریس درس 19 هدیه چهارم ابتدایی 8:43

تدریس درس 19 هدیه چهارم ابتدایی

یک شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 23 بازدید