مطالعات اجتماعی / پایه چهارم 11:38

مطالعات اجتماعی / پایه چهارم

چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰ . 237 بازدید
مطالعات اجتماعی / پایه چهارم 6:28

مطالعات اجتماعی / پایه چهارم

چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰ . 45 بازدید
تدریس ریاضی چهارم / صفحه ۱۸ و‌۱۹ 19:06

تدریس ریاضی چهارم / صفحه ۱۸ و‌۱۹

چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰ . 197 بازدید
تدریس ریاضی چهارم / صفحه ۲۰ و ۲۱ 10:44

تدریس ریاضی چهارم / صفحه ۲۰ و ۲۱

چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰ . 182 بازدید
تدریس ریاضی چهارمصفحه ۱۴ و ۱۵ 17:40

تدریس ریاضی چهارمصفحه ۱۴ و ۱۵

دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰ . 119 بازدید
تدریس ریاضی چهارم / صفحه ۱۲ و ۱۳ 9:29

تدریس ریاضی چهارم / صفحه ۱۲ و ۱۳

دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰ . 291 بازدید
ریاضی چهارم فصل اول صفحه ۱۴ 5:59

ریاضی چهارم فصل اول صفحه ۱۴

دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰ . 77 بازدید
  ریاضی چهارم فصل اول صفحه ۱۳ 4:35

ریاضی چهارم فصل اول صفحه ۱۳

دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰ . 63 بازدید
تدریس درس اول علوم / پایه چهارم 6:57

تدریس درس اول علوم / پایه چهارم

پنج شنبه ۸ مهر ۱۴۰۰ . 482 بازدید