تدریس ضرب به روش جمع / ریاضی سوم

1711 بازدید
ویبین
تدریس ضرب به روش جمع ریاضی سوم هر ضرررررب رو به یک شیوه تدریس کنید تا دانش آموزان با تمام برای حل کردن مسئله می توانید یک تساوی جمع یا تفریق( با توجه به مسئله ) بنویسید و به جای چیزی که در مسئله معلوم نیست از جای خالی استفاده کنید سپس با هر روشی که دوست دارید پاسخ جای خالی را پیدا کنید.

ویدیوهای مشابه

دوست داری چندتا تمرین حل کنی؟

نمونه سوالات ریاضی سوم

نظرات کاربران

کد امنیتی