تدریس ریاضی چهارم / کلاس چهارم فصل ششم / شکل های هندسی

2797 بازدید
ویبین
تدریس ریاضی کلاس چهارم فصل ششم شکل های هندسی صفحه 139 مرور فصل .محیط یک شکل از جنس طول است. اگر بخواهیم محیط را به یک زبان ساده‌تر تعریف کنیم باید بگوییم محیط یک شکل بخش بیرونی آن شکل است. مساحت یک شکل از جنس سطح است. در واقع می‌توان گفت مساحت یک شکل، سطح آن شکل یا کف آن شکل هندسی است. اگر می‌خواهید مساحت یک شکل را پیدا کنید باید سطح درونی آن را محاسبه کنید. مدرس میلاد دریانورد

ویدیوهای مشابه

دوست داری چندتا تمرین حل کنی؟

نمونه سوالات ریاضی چهارم

نظرات کاربران

کد امنیتی