حل تمرینات صفحه ۹۰ ریاضی پنجم فصل ۵

187 بازدید
ویبین
حل تمرینات صفحه ۹۰ ریاضی پنجم فصل۵ عدد مخلوط و عدد اعشاری .اعداد اعشاری را که دور گردش نداشته باشند (بعد از ممیز تعداد رقم‌ها نامحدود نباشد) می‌توان به کسر تبدیل کرد. در صورت کسر یک عدد بدون اعشار قرار می‌گیرد و در مخرج کسر عدد یک با چند صفر در جلوی آن قرار می‌گیرد. اعداد اعشاری نامحدود را نیز می‌توان به حالت کسری نوشت ولی نیاز دارد که با جبر آشنایی داشته باشید. آقای صباغیان

ویدیوهای مشابه

دوست داری چندتا تمرین حل کنی؟

نمونه سوالات ریاضی پنجم

نظرات کاربران

کد امنیتی