ریاضی ششم فصل ۶ / کار در کلاس ۱ و ۲ صفحه ۱۲۶

58 بازدید
ویبین
ریاضی پایه ششم فصل ۶ کار در کلاس ۱ و ۲ صفحه ۱۲۶ در این کاردرکلاس براساس درصد می خواهیم جمعیت منطقه را با نمودار دایره ای محاسبه کنیم .و در سوال دوم باید بر اساس داده های درصدی نمودار دایره ای را کامل کنید . معلم راهنما:رشاد عزیزی

ویدیوهای مشابه

دوست داری چندتا تمرین حل کنی؟

نمونه سوالات ریاضی ششم

نظرات کاربران

کد امنیتی