تدریس صفحه ۱۲۷ و فعالیت ۱۲۸ ریاضی پنجم

1065 بازدید
ویبین
تدریس صفحه ۱۲۷ و فعالیت ۱۲۸ ریاضی پنجم هر متوازی الاضلاعی که اضلاع برابر داشته باشد، لوزی است و هر متوازی الاضلاعی که زاویه های برابر داشته باشد، مستطیل است. هر لوزی که زاویه های برابر داشته باشد، مربع است و هر مستطیلی که اضلاع برابر داشته باشد، مربع است. مدرس آقای حمزه ای

ویدیوهای مشابه

دوست داری چندتا تمرین حل کنی؟

نمونه سوالات ریاضی پنجم

نظرات کاربران

کد امنیتی