صفحه 84 فصل 4 ریاضی پنجم

220 بازدید
ویبین
صفحه 84 فصل 4 ریاضی پنجم در این ویدیو به مرور فصل چهارم از کتاب پنجم ابتدایی یعنی تقارن و چند ضلعی ها و حل مسایل مربوطه از جمله محاسبه زاویه و رسم خط تقارن می پردازیم. تدریس آقای صباغیان

ویدیوهای مشابه

دوست داری چندتا تمرین حل کنی؟

نمونه سوالات ریاضی پنجم

نظرات کاربران

کد امنیتی