تدریس فصل ۷ ریاضی ششم / صفحه ۱۳۴ و ۱۳۵

113 بازدید
ویبین
تدریس فصل ۷ ریاضی ششم صفحه ۱۳۴ ، ۱۳۵ تقریب به روش گردکردن .۱- رقمی که باید گرد شود را مشخص می کنیم (به عنوان مثال در تقریب کمتر از ۱۰۰ زیر رقم صدگان خط می کشیم). ۲- اگر رقم سمت راست رقم مورد تقریب ۵ یا بیشتر از ۵ بود، یک واحد به رقم مورد تقریب اضافه می کنیم، در غیر این صورت رقم تقریب تغییری نمی کند.۳- همه ی رقم های سمت راست رقم مورد تقریب را با صفر جایگزین می کنیم. عبدالله مومن رودی

ویدیوهای مشابه

دوست داری چندتا تمرین حل کنی؟

نمونه سوالات ریاضی ششم

نظرات کاربران

کد امنیتی