تدریس ریاضی ششم فصل هفتم تقریب فعالیت صفحه138

32 بازدید
ویبین
تدریس ریاضی ششم فصل هفتم تقریب فعالیت صفحه138. مبحث : اندازه گیری و محاسبات تقریبی. 3- جرم خودتان و یکی از دوستان یا افراد فامیل را اندازه گیری کنید. مقدار تقریبی عددها را با تقریب کمتر از 1  کیلوگرم به روش گرد کردن بنویسید.این سوال به عهده شما می باشد و باید به این صورت عمل کنید : اعداد بین 25 تا 60 کیلوگرم مثلا 37/6 با تقریب 38 کیلوگرم می شود.المیرا نیک طاش

ویدیوهای مشابه

دوست داری چندتا تمرین حل کنی؟

نمونه سوالات ریاضی ششم

نظرات کاربران

کد امنیتی