تدریس کاردرکلاس صفحه ۱۱۹ و ۱۲۰ ریاضی پنجم

535 بازدید
ویبین
تدریس کاردرکلاس صفحه ۱۱۹ و ۱۲۰ ریاضی پنجم. می خواهند حجم اجسامی مثل سنگ که ابعاد مشخصی مثل مکعب مستطیل یا … ندارند را اندازه گیری کنند. در این روش سنگ را داخل استوانه مدرج قرار می دهند، به اندازه‌ی حجم سنگ، آب داخل استوانه بالا می آید، به این ترتیب حجم سنگ را به دست می آورند. به نظر من این روش مناسب نیست زیرا نمی توان به سادگی حجم اجسام جامد بزرگ را به دست آورد.مدرس آقای حمزه ای

ویدیوهای مشابه

دوست داری چندتا تمرین حل کنی؟

نمونه سوالات ریاضی پنجم

نظرات کاربران

کد امنیتی