تدریس ریاضی ششم فصل هفتم / تقریب تمرین صفحه141 قسمت اول

60 بازدید
ویبین
تدریس ریاضی ششم فصل هفتم تقریب تمرین صفحه141 قسمت اول مبحث : اندازه گیری و محاسبات تقریبی المیرا نیک طاش

ویدیوهای مشابه

دوست داری چندتا تمرین حل کنی؟

نمونه سوالات ریاضی ششم

نظرات کاربران

کد امنیتی