بند نویسی در پایه سوم

خانم مینا آشنا توسط خانم مینا آشنا | دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹

[ Video ] مطلب کوتاهی که نوشته ای،از تعدادی جمله درست شده است. ✅جمله های یک بند باید در مورد موضوع باشند و با هم ارتباط داشته باشند. در ابتدای سال دانش آموزان با چند تصاویر که با هم ارتباط دارند جمله سازی می کنند ،و بعد از تقویت در جمله سازی های خلاق ؛با توجه به موضوع یک بند بنویسند.📝 ✅که حتی می‌توانند از یک خط یا دو خط شروع کنند . . . #بند_نویسی_در_ابتدایی #تقویت_جمله_سازی #جمله_سازی_خلاق #واژه #پایه_سوم_دبستان #سوم_ابتدایی_بند_نویسی نگارش_فارسی #مینا_آشنا


کد امنیتی