کشیدن نیمه ی یک آدمک با استفاده از خط تقارن / ریاضی سوم

خانم مینا آشنا توسط خانم مینا آشنا | دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰

کشیدن نیمه ی یک آدمک با استفاده از خط تقارن کلاس سوم ریاضی سوم kelas_sevom


کد امنیتی

ویدیوهای مشابه

پخش خودکار