حل تمرینات فصل 4 ریاضی پنجم صفحه 82

27 بازدید
ویبین
حل تمرینات فصل 4 ریاضی پنجم صفحه 82 اندازه های داده شده، اندازه‌ی پاره خط ها و زاویه های خواسته شده را پیدا کنید. با توجه به خط های رو به رو، یک لوزی به قطر ۲ و ۴ سانتی متر رسم کنید.تدریس آقای ابراهیمی

ویدیوهای مشابه

دوست داری چندتا تمرین حل کنی؟

نمونه سوالات ریاضی پنجم

نظرات کاربران

کد امنیتی