5 0 0

تدریس ریاضی فصل ششم شکل های هندسی صفحه ی ۱۳۰ تدریس این صفحه ۲تا ضمیمه دارد کلیپ های رسم ارتفاع مثلث ها و رسم ارتفاع متوازی الاضلاعبرای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.

ویدیوهای مشابه

پخش خودکار