86 0 0

تدریس ریاضی ششم فصل هفتم تقریب مبحث : تقریب به روش قطع کردن المیرا نیک طاش



برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.

ویدیوهای مشابه

پخش خودکار