فارسی دوم فصل اول / درس هم معنی و متضاد درس اول

50 بازدید
ویبین
معلم فاطمه کریمیان فارسی دوم فصل اول موضوع درس هم معنی و متضاد درس اول شماره صفحه۴

ویدیوهای مشابه

دوست داری چندتا تمرین حل کنی؟

نمونه سوالات فارسی دوم

نظرات کاربران

کد امنیتی