تدریس علوم ششم / درس 2 سرگذشت دفتر من / قسمت دوم

ویبین توسط ویبین | چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰

تدریس علوم ششم درس 2 سرگذشت دفتر من قسمت دوم مبحث مراحل تولید کاغذ و آشنایی با آب اکسیژنه به عنوان رنگبر المیرا نیک طاشبرای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.

ویدیوهای مشابه

پخش خودکار