درس 17 هدیه پنجم / درس هفدهم : اینها و آنها قسمت اول

46 بازدید
ویبین
درس 17 هدیه پنجم درس هفدهم : اینها و آنها یعنی در روز قیامت بین نیکوکاران بدکاران فاصله ای وجود دارد و خداوند هر کدام از آنها را با توجه به اعمالشان جدا می کند. نیکوکاران را به بهشت و بدکاران را به جهنم می فرستد. قسمت اول

ویدیوهای مشابه

نظرات کاربران

کد امنیتی