تدریس ریاضی ششم فصل هفتم تقریب کاردرکلاس و تمرین صفحه138

50 بازدید
ویبین
تدریس ریاضی ششم فصل هفتم تقریب کاردرکلاس و تمرین صفحه138مبحث : اندازه گیری و محاسبات تقریبی. طول و عرض و ارتفاع یک جعبه دستمال کاغذی را با تقریب کمتر از 1 سانتی متر اندازه گیری کنید و حجم آن را به دست آورید. = 8 سانتی متر × 11 سانتی متر × 20 سانتی متر سانتی متر مکعب 1760 المیرا نیک طاش

ویدیوهای مشابه

دوست داری چندتا تمرین حل کنی؟

نمونه سوالات ریاضی ششم

نظرات کاربران

کد امنیتی