ریاضی چهارم / مساحت قسمت نارنجی رنگ شکل / شکل اصلی متوازی الاضلاع است

4394 بازدید
ویبین
ریاضی چهارم مساحت قسمت نارنجی رنگ شکل . شکل اصلی متوازی الاضلاع است که مساحت مستطیل قرمز رنگ از آن کم می شود. متوازی الاضلاع یک چهار ضلعی ساده است که دو جفت ضلع‌های آن با یکدیگر موازی هستند. در متوازی الاضلاع زاویه‌های روبه‌رو با یکدیگر برابر هستند.

ویدیوهای مشابه

دوست داری چندتا تمرین حل کنی؟

نمونه سوالات ریاضی چهارم

نظرات کاربران

کد امنیتی