ریاضی چهارم صفحه ۷۸

339 بازدید
ویبین
ریاضی چهارم صفحه ۷۸ مرور زاویه های قائم و زاویه ی تند و زاویه کند. زاویه ای از زاویه 90درجه کمتر باشدزاویه کند می گویند زاویه ای از زاویه 90 درجه بیشتر باشد زاویه تند می گویند. زینب عباس زاد

ویدیوهای مشابه

دوست داری چندتا تمرین حل کنی؟

نمونه سوالات ریاضی چهارم

نظرات کاربران

کد امنیتی