ریاضی چهارم ضرب دو رقم در دو رقم

2054 بازدید
ویبین
ریاضی چهارم ضرب دو رقم در دو رقم . در واقع همان حالت گسترده نویسی می باشد که این روش را نیز به دو حالت می توان آموخت هر دو عدد یعنی هم عدد اول و هم عدد دوم را گسترده نوشت و سپس ضرب را انجام داد؛ حالت دوم فقط یکی از عددها را گسترده بنویسیم.

ویدیوهای مشابه

دوست داری چندتا تمرین حل کنی؟

نمونه سوالات ریاضی چهارم

نظرات کاربران

کد امنیتی