ریاضی پنجم فصل 6 / حل صفحه 95 و 96 قسمت1

38 بازدید
ویبین
ریاضی پنجم فصل 6 حل صفحه 95 و 96 قسمت1 جمع کردن را از کم ارزش ترین مرتبه (صدم) شروع کردیم و به این ترتیب که در مرحله‌ی اول عدد اول را با رقم مرتبه‌ی صدم عدد دوم جمع می کنیم و در مرحله‌ی بعد، حاصل جمع را با رقم مرتبه‌ی دهم آن جمع می کنیم و در مرحله آخر حاصل جمع را با رقم مرتبه‌ی یکی آن جمع می کنیم.

ویدیوهای مشابه

دوست داری چندتا تمرین حل کنی؟

نمونه سوالات ریاضی پنجم

نظرات کاربران

کد امنیتی