تدریس صفحه ۱۱۸ و ۱۱۹ ریاضی پنجم

198 بازدید
ویبین
تدریس صفحه ۱۱۸ و ۱۱۹ ریاضی پنجم گنجایش کاسه ای که سپیده استفاده کرده خیلی بیشتر از گنجایش کاسه‌ی موردنظر مادرش بوده است، سپیده باید قبل از انجام این کار از مادرش می پرسید که با چه کاسه ای به غذا آب اضافه کند. مدرس آقای حمزه ای

ویدیوهای مشابه

دوست داری چندتا تمرین حل کنی؟

نمونه سوالات ریاضی پنجم

نظرات کاربران

کد امنیتی