تدریس ریاضی ششم فصل هفتم / تقریب تمرین صفحه141 قسمت دوم

59 بازدید
ویبین
تدریس ریاضی ششم فصل هفتم تقریب تمرین صفحه141 قسمت دوم مبحث : اندازه گیری و محاسبات تقریبی المیرا نیک طاش

ویدیوهای مشابه

دوست داری چندتا تمرین حل کنی؟

نمونه سوالات ریاضی ششم

نظرات کاربران

کد امنیتی