تدریس ریاضی ششم فصل هفتم تقریب / تمرین صفحه136 حل سوالات 1,2

97 بازدید
ویبین
تدریس ریاضی ششم فصل هفتم تقریب تمرین صفحه136 حل سوالات 1,2 زیرا در روش گرد کردن رقم سمت راست عدد مورد تقریب، 5 بود و باعث افزایش رقم مورد تقریب شد. یا به عبارتی چون در قطع کردن، رقم سمت راست حذف می شود ولی در گردن کردن علاوه بر حذف شدن رقم سمت راست، ممکن است یک واحد به قبلی اضافه کند. المیرا نیک طاش

ویدیوهای مشابه

دوست داری چندتا تمرین حل کنی؟

نمونه سوالات ریاضی ششم

نظرات کاربران

کد امنیتی