8 0 0

تدریس مطالعات ششم خرمشهر در چنگال دشمن چگونگی حمله به خرمشهر حمله نظامی عراق به ایران در سال ۱۳۵۹. دفاع مردم ایران و خرمشهر قسمت اولبرای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.

ویدیوهای مشابه

پخش خودکار