تدریس ریاضی ششم فصل هفتم تقریب فعالیت صفحه137

88 بازدید
ویبین
تدریس ریاضی ششم فصل هفتم تقریب فعالیت صفحه137 مبحث : اندازه گیری و محاسبات تقریبی. اندازه گیری جرم یک انسان : با تقریب کمتر از 1 کیلوگرم اندازه گیری تب یک کودک بیمار : با تقریب کمتر از 1 درجه سانتی گراد اندازه گیری جرم یک قطعه فلزی گرانبها : با تقریب کمتر از 1 گرم المیرا نیک طاش

ویدیوهای مشابه

دوست داری چندتا تمرین حل کنی؟

نمونه سوالات ریاضی ششم

نظرات کاربران

کد امنیتی