تدریس ریاضی ششم فصل هفتم تقریب فعالیت صفحه140

180 بازدید
ویبین
تدریس ریاضی ششم فصل هفتم تقریب فعالیت صفحه140 مبحث : اندازه گیری و محاسبات تقریبی روش احمد، زیرا هر چه مقدار تقریب کوچکتر باشد به عدد واقعی نزدیک تر می باشد. المیرا نیک طاش

ویدیوهای مشابه

دوست داری چندتا تمرین حل کنی؟

نمونه سوالات ریاضی ششم

نظرات کاربران

کد امنیتی