کشیدن چوب خط 9:44

کشیدن چوب خط

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 1698 بازدید
ریاضی - اعداد 0 تا 20 1:37

ریاضی - اعداد 0 تا 20

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 1479 بازدید
 تدریس تم 19 ریاضی قسمت 1 6:27

تدریس تم 19 ریاضی قسمت 1

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 1372 بازدید
ریاضی اول آموزش قبل و بعد 1:00

ریاضی اول آموزش قبل و بعد

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 1340 بازدید
درس ریاضی پایه اول جمع نظام دار 2:19

درس ریاضی پایه اول جمع نظام دار

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 1235 بازدید
کلیپ آموزش جدول شگفت انگیز  سودوکو 1:01

کلیپ آموزش جدول شگفت انگیز سودوکو

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 1231 بازدید
آشنایی با دسته های ده تایی 5:32

آشنایی با دسته های ده تایی

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 1202 بازدید
جمع اعداد به روش شانه ای 1:15

جمع اعداد به روش شانه ای

یک شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 1194 بازدید
ریاضی اول ابتدایی  صفحه 165 6:56

ریاضی اول ابتدایی صفحه 165

چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 926 بازدید
آشنایی با اعداد 1 تا 10 1:40

آشنایی با اعداد 1 تا 10

یک شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 864 بازدید
تدريس رياضي صفحه 168 4:07

تدريس رياضي صفحه 168

پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ . 663 بازدید
درس ریاضی تدریس محور پایه اول ابتدایی 1:41

درس ریاضی تدریس محور پایه اول ابتدایی

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 631 بازدید
جدول شگفت انگیز 3:45

جدول شگفت انگیز

دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹ . 576 بازدید
تدریس ریاضی اول صفحه 140 11:11

تدریس ریاضی اول صفحه 140

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 559 بازدید
تدریس ریاضی اول صفحه 128-129 13:16

تدریس ریاضی اول صفحه 128-129

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 494 بازدید
ریاضی اول فعالیت لبه و گوشه 0:56

ریاضی اول فعالیت لبه و گوشه

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 466 بازدید
تدریس ریاضی اول صفحه 138 11:38

تدریس ریاضی اول صفحه 138

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 434 بازدید
ریاضی اول الگوی منظم 0:47

ریاضی اول الگوی منظم

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 429 بازدید