مرور فصل هفتم صفحه‌ی ۱۲۴ ریاضی 4:30

مرور فصل هفتم صفحه‌ی ۱۲۴ ریاضی

جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 18503 بازدید
حل صفحه ی ۴۷ ریاضی دوم 2:47

حل صفحه ی ۴۷ ریاضی دوم

شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۹ . 17223 بازدید
فیلم آموزشی -  معرفی پول- ریاضی دوم 2:27

فیلم آموزشی - معرفی پول- ریاضی دوم

چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 5463 بازدید
 فیلم آموزشی  - معرفی عدد صد- ریاضی دوم 6:10

فیلم آموزشی - معرفی عدد صد- ریاضی دوم

چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 2581 بازدید
تدریس صفحه ۱۱۴ ریاضی دوم دبستان 4:00

تدریس صفحه ۱۱۴ ریاضی دوم دبستان

دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 2501 بازدید
تمرین ۲  صفحه‌ی  ۱۲۸  ریاضی 3:43

تمرین ۲ صفحه‌ی ۱۲۸ ریاضی

جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ . 2431 بازدید