نصف ثلث ربع خمس / ریاضی ششم 5:07

نصف ثلث ربع خمس / ریاضی ششم

شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰ . 2 بازدید
ریاضی پایه ششم / فصل ۷ / مرور فصل 20:54

ریاضی پایه ششم / فصل ۷ / مرور فصل

پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 27 بازدید
ریاضی پایه ششم / فصل ۷ / تمرین صفحه ی ۱۴۱ 16:18

ریاضی پایه ششم / فصل ۷ / تمرین صفحه ی ۱۴۱

پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 4 بازدید
تدریس ریاضی ششم / فصل هفتم / بخش ۱۱ 18:17

تدریس ریاضی ششم / فصل هفتم / بخش ۱۱

پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 1 بازدید
تدریس ریاضی / ششم فصل هفتم / بخش ۱۰ 17:22

تدریس ریاضی / ششم فصل هفتم / بخش ۱۰

پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 1 بازدید
تدریس ریاضی ششم / فصل هفتم / بخش ۹ 28:23

تدریس ریاضی ششم / فصل هفتم / بخش ۹

پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 1 بازدید
 ریاضی ششم / تقسیم اعشار / کلاس ششم 1:41

ریاضی ششم / تقسیم اعشار / کلاس ششم

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 27 بازدید
فیلم آموزشی / مساحت دایره 18:20

فیلم آموزشی / مساحت دایره

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 6 بازدید
ریاضی ششم / درصد / قسمت۹ 1:59

ریاضی ششم / درصد / قسمت۹

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 25 بازدید
ریاضی ششم درصدقسمت۸ 2:02

ریاضی ششم درصدقسمت۸

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 4 بازدید
 محاسبه حجم های مکعبی / ششم ابتدایی 6:08

محاسبه حجم های مکعبی / ششم ابتدایی

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 4 بازدید
ریاضی ششم / حل سوالات تقریب 15:42

ریاضی ششم / حل سوالات تقریب

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 4 بازدید
ریاضی پایه ششم / ضرب کسرها 17:04

ریاضی پایه ششم / ضرب کسرها

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 5 بازدید
 هوش ریاضی و منطقی / ریاضی ششم 2:07

هوش ریاضی و منطقی / ریاضی ششم

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 8 بازدید
ریاضی پایه ششم / فصل ۷ 3:50

ریاضی پایه ششم / فصل ۷

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 3 بازدید
 ریاضی پایه ششم / فصل ۷ صفحه ی ۱۳۵ 26:06

ریاضی پایه ششم / فصل ۷ صفحه ی ۱۳۵

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 89 بازدید