حکایت شیر و موش / فارسی دوم 1:57

حکایت شیر و موش / فارسی دوم

سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 45 بازدید
نمایش بلبل و مورچه / فارسی دوم 2:07

نمایش بلبل و مورچه / فارسی دوم

سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 7 بازدید
درس هفتم مثل دانشمندان / واژه سازی 5:10

درس هفتم مثل دانشمندان / واژه سازی

یک شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 21 بازدید
درس هفدهم فارسی( مثل دانشمندان) 4:41

درس هفدهم فارسی( مثل دانشمندان)

یک شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 1 بازدید
اموزش فارسی درس هفدهم 1:26

اموزش فارسی درس هفدهم

یک شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 3 بازدید
تدریس فصل چهاردهم / پایه دوم ابتدایی 9:46

تدریس فصل چهاردهم / پایه دوم ابتدایی

چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 22 بازدید
فارسی و نگارش - فصل ۴ 24:32

فارسی و نگارش - فصل ۴

شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹ . 458 بازدید
درس ٩ ، زیارت 24:13

درس ٩ ، زیارت

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹ . 66 بازدید
فارسی و نگارش - فصل ۴ 30:37

فارسی و نگارش - فصل ۴

یک شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹ . 55 بازدید
فارسی و نگارش - مهربانی 25:46

فارسی و نگارش - مهربانی

سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۹ . 53 بازدید
فارسی و نگارش - درس ٧ 27:12

فارسی و نگارش - درس ٧

شنبه ۶ دی ۱۳۹۹ . 57 بازدید
فارسی و نگارش - دوستان ما 27:06

فارسی و نگارش - دوستان ما

شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۹ . 44 بازدید
فارسی و نگارش - دوستان ما 32:59

فارسی و نگارش - دوستان ما

شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۹ . 34 بازدید