حکایت شیر و موش / فارسی دوم 1:57

حکایت شیر و موش / فارسی دوم

سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 90 بازدید
نمایش بلبل و مورچه / فارسی دوم 2:07

نمایش بلبل و مورچه / فارسی دوم

سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 14 بازدید
درس هفتم مثل دانشمندان / واژه سازی 5:10

درس هفتم مثل دانشمندان / واژه سازی

یک شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 23 بازدید
درس هفدهم فارسی( مثل دانشمندان) 4:41

درس هفدهم فارسی( مثل دانشمندان)

یک شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 3 بازدید
اموزش فارسی درس هفدهم 1:26

اموزش فارسی درس هفدهم

یک شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 8 بازدید
تدریس فصل چهاردهم / پایه دوم ابتدایی 9:46

تدریس فصل چهاردهم / پایه دوم ابتدایی

چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ . 22 بازدید
فارسی و نگارش - فصل ۴ 24:32

فارسی و نگارش - فصل ۴

شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹ . 465 بازدید
درس ٩ ، زیارت 24:13

درس ٩ ، زیارت

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹ . 67 بازدید
فارسی و نگارش - فصل ۴ 30:37

فارسی و نگارش - فصل ۴

یک شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹ . 55 بازدید